Wednesday, 4 April 2012

PENYELENGGARAAN KOMPUTER YANG KURANG MEMUASKAN

Makmal komputer di sekolah sememangnya menghadapi masalah dari segi penyelenggaraan. Banyak makmal di sekolah tidak terurus kerana tidak ada kepakaran dari segi penyenggaraan. Walaupun kerajaan telah melantik seramai 500 orang juruteknik komputer di setiap daerah, tetapi masalah ini masih tidak dapat diselesaikan. Juruteknik yang dilantik hanyalah bertugas di pejabat pendidikan daerah masing-masing dan tidak keluar untuk membantu dalam penyenggaraan makmal komputer di sekolah-sekolah. Kerja-kerja penyenggaraan ini mengambil banyak masa guru sekiranya terdapat kerosakan ke atas sesebuah komputer. Oleh kerana banyak masa telah dihabiskan untuk tujuan penyelenggaraan komputer, seseorang guru teknologi maklumat kekurangan masa pula untuk membuat persediaan bagi tujuan P&P. Kekurangan komputer yang boleh digunakan juga menyebabkan proses P&P turut terganggu.
Memandangkan makmal komputer tidak mempunyai pembantu makmal sebagaimana makmal sains yang mempunyai pembantu makmalnya sendiri, maka kerja-kerja penyelenggaraan buat masa sekarang terletak di bahu guru teknologi maklumat itu sendiri. Ini bermakna beban tugas guru teknologi maklumat semakin bertambah. Menteri Kerja Raya, Datuk Seri S.Samy Vellu mengatakan bahawa sebahagian besar daripada 75 buah makmal komputer yang telah diserahkan kepada pihak kontraktor mengalami kerosakan  terutama di bahagian bumbung bangunan, dan beliau juga mengesahkan bahawa sebanyak 574 daripada 600 buah makmal komputer di zon timur tidak selamat dan merbahaya. (Utusan Malaysia 19 Julai, 2003).
KUALA LUMPUR: Kira-kira 30 peratus komputer di makmal sekolah seluruh negara adalah komputer bermasalah disebabkan perkakasan yg digunakan sudah melebihi lima tahun, menyebabkannya sering rosak sekaligus menggagalkan usaha2 membudayakan ilmu teknologi maklumat dan komunikasi (ICT) di sekolah. Presiden Kesatuan Guru-guru Melalyu Malaysia Barat (KG-MMB), Mohamed Sabri Mohd Arshad, berkata sistem penyelenggaraan tidak cekap, termasuk perlu menunggu antara 3 - 5 bulan sebelum kerosakan dibaiki."Jika komputer rosak, pihak sekolah perlu melaporkan kepada PPD sebelum masalah itu dibawa untuk perhatian JPN. Bukan semua aduan diberi perhatian segera kerana sikap sambil lewa sesetengah pihak menyebabkan juruteknik komputer datang membaiki komputer rosak berbulan-bulan selepas aduan dibuat," katanya ketika mengulas rungutan guru mengenai kemudahan komputer sering rosak menyebabkan proses P & P sering teganggu. Mohamed berkata, sikap sesetengah pihak sering menyalahkan guru kerana gagal membudayakan ICT dalam tugas tidak wajar. Katanya, sudah tiba masanya Kementerian Pelajaran terus menyalurkan peruntukan bagi membaiki alat bantuan pengajaran dan pembelajaran kepada sekolah, bukannya menerusi JPN seperti diamalkan sekarang. Sementara itu, Ketua Pengarah Pelajaran, Tan Sri Alimuddin Mohd Dom ketika dimaklumkan mengenai perkara itu berkata masalah ini akan dapat diatasi dalam tempoh terdekat. Katanya, Bahagian Teknologi Pendidikan menerusi Pusat Kegiatan Guru Daerah sudah diarahkan untuk menyelesaikan masalah itu, terutamanya di pedalaman.
Pelbagai kelemahan dapat dikesan ekoran penyelenggaraan komputer yang kurang memuaskan di sekolah. Kebanyakan sekolah menghadapi masalah komputer yang tidak dapat berfungsi dengan baik. Oleh disebabkan komputer yang bermasalah, banyak penyelenggaraan perlu dilakukan dan ini menjadikan proses penyelenggaraan lambat dilakukan. Selain itu, pelbagai karenah dari pihak dalam bagi mendapatkan bantuan pembaikan. Pihak dalam yang dimaksudkan adalah dalam kalangan guru-guru dan pentadbir sekolah. Mereka akan merungut apabila kemudahan komputer yang ada di sekolah sentiasa rosak dan ini memberikan tekanan kepada kontraktor yang dipertanggungjawabkan untuk membuat penyelenggaraan di sekolah.
Langkah mengatasi permasalah ini ialah  pembuatan perbuatan komputer tempatan Pengeluaran peralatan teknologi dari tempatan juga adalah digalakkan. Dengan penghasilan produk ini secara tempatan, sudah tentu kos pembuatan dapat dikurangkan dan seterusnya kos peralatan juga dapat diturunkan sebanyak mungkin.  Langkah yang kedua ialah pemilihan yang bijak. Perolehan peralatan juga perlu dibuat dengan bijak. Beli peralatan yang perlu sahaja dan elakkan dari pembaziran wang dengan membuat perolehan yang tidak penting. Cara ini dapat mengurangkan kos perolehan peralatan teknologi maklumat. Selain itu, bagi mengatasi masalah kurang kelengkapan dan peralatan komputer di sekolah-sekolah dan institusi pengajian, pihak kerajaan perlu campurtangan dengan memberikan peruntukan yang secukupnya untuk membolehkan organisasi terbabit melengkapkan institusi pengajian dengan kemudahan dan kelengkapan yang mencukupi untuk semua pelajar.

No comments:

Post a Comment