Thursday, 22 March 2012

Sejarah Geometer's Sketchpad

Hari ini, penggunaan teknologi dalam p&p di bilik darjah banyak membantu mempertingkatkan kefahaman dan penguasaan pelajar dalams esuatu tajuk. Kebelakangan ini, para pengkaji telaha menjalankan banyak kajian tentang aplikasi teknologi dalam pendidikan yang mana kebenyakan dapatan menunjukkan kesan positif terhadap kefahaman pelajar dalam sesuatu tajuk yang disampaikan guru. Pengajaran matematik juga tidak dapat lari dari penggunaan teknologi untuk memudahkan pengajarannya. Salah satu teknologi yang diperkenalkan ialah perisian Geometer's Sketchpad (GSP) yang direka cipta untuk memudahkan pengajaran dan pembelajaran matematik terutamanya geometri.

Perisian matematik GSP dipelopori oleh Nicholas Jackiw pada tahun 1993 yang pada ketika itu telah memperkembangkan versi pertama The Geometer's Sketchpad. Perisian ini diberi nama sempena Ivan Sutherland's 1963 SKETCHPAD Program, iaitu satu usaha permulaan dalam interaktif komputer grafik (Sutherland, 1963). 


Pada tahun 1987, Nicholas Jackin begitu serius membuat program geometri ini sehingga terbinalah Geometer’s Sketchpad untuk Machintoch. Guru-guru serta pengguna amnya mencuba versi awal ini. Pada tahun 1990 Nicholas berjaya menghasilkan versi ‘beta’ menggunakan pembiayaan dari Yayasan Sains Kebangsaan untuk meneruskan penyelidikan. Versi kedua program ini dilancarkan pada April 1992. Manakala versi pertama Sketchpad untuk Window pula dilancarkan pada April 1995. Penggunaanya berluasa sehingga ke hari ini. Pada tahun 2011, GSP telah ditambahbaik fungsinya dalam versi ke-4 yang memuatkan Geometri Dinamik untuk pengajaran algebra dan kalkulus. 

No comments:

Post a Comment