Monday, 21 May 2012

CONTOH PENGGUNAAN TEKNOLOGI DALAM P&P MATEMATIK


Guru boleh mencari video di internet bagi menjadikan pembelajaran bertambah menraik. contohnya, video tentang pecahan seperti di bawah


No comments:

Post a Comment